bgtitle.gif (16370 bytes)

SMS "Frauenlob"

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
 
Tekniske data
Navn SMS "Frauenlob"
Skibstype Let krydser (Kleine kreutzer)
Byggeår og sted 1901-1902 på Weser Bremen
Byggemateriale Stål
Tonnage 2.715 tons
Længde 105,0 meter
Bredde 12,4 meter
Bevæbning 10 stk. 4,1" kanoner
Hjemsted/nationalitet Tyskland
Forliset
Sænket d. 31. maj 1916 i Nordsøen under Jyllandsslaget.
"Frauenlob" blev ramt af en torpedo fra den engelske destroyer "Southampton". Torpedoen sprængte kæmpe hul i siden på "Frauenlob", og vandet strømmede hurtigt ind i skibets indre, hurtigere end besætningen kunne nå at gøre noget ved det. Al lys om bord var samtidig gået ud, og besætningen famlede sig rundt i mørke, mens de gik i vand til livet. Mindre end fem minutter efter torpederingen rullede "Frauenlob" over til den ene side og forsvandt fra havets overflade. Med sig i dybet tog skibet hele dets 320 mand store besætning.
Vraget
Dykkerundersøgt d. 29.april og 2. maj 2001.
 
Vraget er ”kun” ca. 100 meter langt og er derfor nemmere at finde rundt på end de meget store engelske og tyske slagskibe. Dybden på bunden er 55 meter, og dybden på dækket er omkring 47 meter.
 
Frauenlob står kølret på bunden og er i forholdsvis god stand. Her og der er der naturligvis tegn på ødelæggelser som følge af slaget, men også tidens tand har sat sine spor.
 
Efter en af dykningerne noterede vi os følgende:
 
”Vi nåede vraget i 47 meters dybde, hvor bundtovet havde fået fat i skibssiden. Sigten var god, og selv uden brug af lygte kunne man uden problemer orientere sig. Med kun 25 minutter til rådighed begyndte vi straks turen rundt på vraget. Med skibssiden som udgangspunkt svømmede vi langsomt hen over det forholdsvist intakte dæk. Efter et stykke tid nåede vi frem til området mellem de to skorstene. Disse var naturligvis for længst forsvundet, og hvor der engang havde været solidt dæk, kunne man nu se direkte ned i skibets indre. Her lå store mængder kul, rør, ventiler og mange andre dele, som vi ikke lige kunne finde navn eller anvendelse for. Herfra fortsatte vi turen mod stævnen, hvor vi kom forbi den forreste af de i alt tre kanoner, som sidder i skibets side. Kanonen pegede vinkelret ud fra skibssiden, som om den stadig ledte efter de engelske destroyere, som den var blevet sænket af. Vi havde nu tilbagelagt halvdelen af skibets længde, og vi vendte om og begyndte turen tilbage til bundtovet. På svømmeturen tilbage kom vi forbi en række koøjer og en masse andre ting, som engang har været brugt i dagligdagen ombord på skibet. Efter 25 minutter begyndte vi opstigningen, og endnu et godt dyk var forbi.”
 
Skibsklokken blev fundet, og efter to forsøg lykkedes det at få den bjærget i slutningen af maj 2001. Inskriptionen i skibsklokken lød ”FRAUENLOB – 1906”, og en bedre måde at identificere et vrag på findes vist ikke. Skibsklokken blev efter aftale overdraget til det tyske krigsmuseum i Laboe, Kiel, Tyskland. Efter restaurering vil klokken indgå i en permanent samlet udstilling om tyske krigsskibe fra 1. verdenskrig.
 
Kilde:” Jyllandsslaget 1916 – historiens største søslag” af Thomas de Richelieu, udgivet november 2002
Info
Læs mere om vraget i "Jyllandsslaget - historiens største søslag".

nolimitsdiving (c) 2005

Retur